GATEWAY VARESIKRING

NETTBUSS VEST
11 January, 2018
MILJØTAXI STAVANGER
11 January, 2018

GATEWAY VARESIKRING

Gateway Varesikring AS leverer fysisk varesikring basert på sine løsninger til butikker over hele landet.

UTFORDRINGEN
SVÆRT DYRT VEDLIKEHOLD

Løsningene består av porter som trigger alarmer, og alle portene på en lokasjon er koblet til en sentral kontrollenhet.

Kontrollenheten har en del parametere som til tider må justeres – det kan være ting som alarmvolum eller følsomhet. Disse endringene gjøres på en PC som kobles til den sentrale kontrollenheten. Kontrollenheten har i dag kun tilkobling via RS-485, og for hver justering eller endring som må gjøres, må en tekniker fra Gateway reise fysisk til stedet, og koble PC-en til kontrollenheten. Dette tar lang tid og krever fly- og bilreiser.

LØSNINGEN
FJERNSTYRING AV ALLE INSTALLASJONER OVER INTERNETT

Emcom tok frem en løsning som gjør det mulig for teknikerne å foreta disse endringene over mobilnett/internett.

Med Emcoms kompetanse innen industriell telekommunikasjon og et utvalg av markedets største og beste produsenter, valgte Emcom en løsning som støttet både dagens utfordring og som tok høyde for morgendagens utvikling og utfordringer.

Hardware

IR700-serien til InHand Networks som ble valgt, er en serie robuste og stabile rutere som håndterer samtlige områder vi trengte å adressere;

  • RS-232 eller RS-485 blokk-kontakt og UART slik at kontrollenheten kan kobles direkte på ruteren.
  • Innebygget VPN-server og klient for oppretting av sikker kommunikasjon og sikker tilgang til hele nettverket bak ruteren dersom det i fremtiden blir aktuelt med IP-baserte komponenter i sikkerhetsløsningen.
  • Stabil kommunikasjon via 2G, 3G eller fastlinje. I casen ble 3G valgt fremfor 2G pga den langt bedre responstiden og fordi 2G-nettet er tungt belastet.
  • Management-programvare som lar oss kontrollere et antall utplasserte enheter samtidig. Systemet omfatter statistikkinnsamling (trafikkdata), konfigurasjonsendringer og oppdatering av firmware.
    Gateway Varesikring AS
RESULTAT
MASSIV BESPARELSE OG MILJØVENNLIG

“Dagens løsning lar Gateways teknikere bruke tiden langt mer effektivt, sparer bedriften mange penger, og er langt mer miljøvennlig.”

– Terje Kristiansen, Gateway Varesikring AS